Què és la pintura ecològica?

  • Post category:Tècniques

La pintura ecològica és una forma de pintura que es caracteritza pel seu ús d’ingredients naturals i/o reciclats en la composició, així com pel seu sota contingut de compostos volàtils i el seu baix impacte al medi ambient.

Aquest tipus de pintures no conté productes químics tòxics i és biodegradable. Aquesta alternativa a la pintura tradicional s’ha tornat cada cop més popular entre amants del medi ambient i propietaris de vivendes que busquen una alternativa més saludable als productes químics tòxics.

Aquesta mena de pintures poden ser utilitzades no només per a la decoració d’interiors, sinó també per a exteriors, aïllament, sostres i parets.

Decoració d´interiors amb pintures ecològiques

Algunes de les característiques de les pintures ecològiques inclouen:

  • Major durabilitat
  • Resistència a l’aigua.
  • Resistència a la llum solar.
  • Resistència a la humitat.
  • Resistència als raigs ultraviolats.
  • Bona resistència a la brutícia.

A més, aquestes pintures solen ser lliures d’olor i no contenen compostos orgànics volàtils (COV). Aquestes pintures també són més respectuoses amb el medi ambient que els productes de pintura tradicionals, cosa que els permet ser etiquetats com a “pintures ecològiques”.

Diferències amb la pintura tradicional

Al contrari que la pintura comuna, la pintura ecològica no conté ingredients químics tòxics i el contingut en compostos volàtils és molt menor.

A més, aquesta classe de pintura generalment utilitza components reciclats o naturals, com ara minerals, olis vegetals, silicats, polímers d’origen vegetal o mineral i altres substàncies naturals.

Això significa que en utilitzar pintura ecològica no s’alliberen substàncies nocives al medi ambient. A més, la pintura ecològica sol tenir una olor molt més agradable que la pintura convencional, cosa que la fa ideal per a aquells que tenen al·lèrgies o sensibilitats a l’olor.

Finalment, pel fet que la majoria d’aquestes pintures es fabriquen a partir de components naturals, solen ser molt més respectuoses amb el medi ambient i menys perjudicials per a la salut.

Beneficis de la pintura ecològica

Pintura per a exteriors
Pintat de façanes amb pintura ecològica

Els beneficis de fer servir pintura ecològica són molts. El principal avantatge és que en no contenir ingredients químics tòxics o substàncies volàtils, no causen danys al medi ambient ni a la salut humana.

A més, aquesta classe de pintura sol tenir una vida útil molt més gran que la pintura convencional, cosa que significa que es pot utilitzar durant més temps sense haver de canviar-la.

Finalment, aquesta classe de pintura sol tenir una major resistència a l’aigua, a la calor, a la llum i al desgast, per la qual cosa és ideal per utilitzar en exteriors.

Diferències amb la pintura natural o vegetal

Encara que ambdues classes de pintura es caracteritzen per fer servir ingredients naturals, hi ha algunes diferències entre elles. La pintura natural o vegetal només fa servir ingredients naturals per a la seva fabricació, generalment olis de plantes i minerals.

Tot i això, la pintura ecològica sol usar una combinació d’ingredients naturals i reciclats, a més de silicats i polímers. Això vol dir que la pintura ecològica és molt menys tòxica i té un baix contingut en compostos volàtils.

A més, la pintura ecològica generalment compta amb més resistència a la intempèrie i a la llum solar, cosa que no s’aconsegueix amb la pintura natural o vegetal.

Inconvenients de la pintura ecològica

Un dels principals inconvenients de la pintura ecològica és que sol ser més cara que la pintura convencional.

Això és perquè molts dels seus ingredients són naturals i reciclats, per la qual cosa requereix un procés de fabricació molt més costós.

 Inconvenients de la pintura ecològica

Un altre desavantatge és que algunes pintures ecològiques requereixen un procés d’aplicació més complicat que la pintura convencional, ja que necessiten una quantitat més gran de capes per obtenir un acabat de qualitat.

Això vol dir que el procés de pintat pot ser més llarg i laboriós. Finalment, algunes pintures ecològiques no són tan resistents a l’aigua, cosa que significa que no són ideals per utilitzar en exteriors.

Etiqueta ecològica

L’etiquetatge ecològic és una manera de comunicar els beneficis ambientals d’un producte. Aquest tipus d’etiquetatge s’utilitza per informar els consumidors sobre els impactes ambientals d’un producte, com ara el consum d’energia, l’ús de materials reciclats, la reducció de residus, les emissions i ajudar-los a prendre decisions informades al moment de comprar.

Pintures ecològiques incorporades a l’envàs

Les pintures ecològiques solen incorporar a l’envàs una gran varietat d’informació per a informar els consumidors sobre els ingredients, els efectes en el medi ambient i els certificats corresponents.

Aquesta informació sol incloure els valors d’acompliment ambiental, com ara el consum d’energia, l’ús de materials reciclats, la reducció d’emissions, la reducció de residus i d’altres.

Se solen incloure els certificats pertinents que demostren que la pintura compleix
amb els estàndards ecològics.

Finalment, també solen incloure consells sobre com millorar l’eficiència energètica durant el procés de pintat i algunes recomanacions sobre com emmagatzemar i rebutjar la pintura de manera segura.

Etiqueta Ecològica Europea

L’etiqueta ecològica europea o etiquetatge Ecolabel és un sistema d’etiquetatge estandarditzat per a productes i serveis ecològics.

Aquesta etiqueta ha estat creada per la Unió Europea per informar els consumidors sobre l’eficiència energètica, la reducció de residus, l’ús de materials reciclats i altres aspectes ambientals d’un producte.

L’etiqueta ECOLABEL garanteix la sostenibilitat

Aquesta certificació acredita els productes que compleixen els estàndards establerts per la UE i confirma que un producte compleix els requisits ambientals i atorga al fabricant el dret a fer servir el segell de certificació.

A més d’oferir informació sobre els beneficis ambientals de la pintura, aquesta etiqueta també ofereix dades més específiques sobre els efectes de la pintura al medi ambient, com el consum d’energia, ús de materials reciclats, reducció d’emissions i residus, entre d’altres.

ISO 14100

ISO 14100 és una norma internacional per a l’etiquetatge ecològic. Aquesta norma va ser desenvolupada per la Organització Internacional per a l’Estandardització (ISO) per ajudar els fabricants a comunicar de manera eficaç els beneficis ambientals dels seus productes.

Aquesta norma estableix els requisits per a la informació ecològica que s’ha d’incloure a l’empaquetament dels productes.

Certificat A+

El Certificat A+ és una certificació que atorga l’Institut de Certificació Ambiental (IEA) a productes de baix impacte ambiental.

Aquesta certificació garanteix que un producte compleix els estàndards ambientals establerts per la UE. Per obtenir aquesta certificació, un producte ha de superar una sèrie de proves d’avaluació i demostrar que no conté ingredients nocius per al medi ambient ni la salut humana.

A més, el producte ha de demostrar que el seu ús i rebuig és respectuós amb el medi ambient.

Necessites pintar amb pintura ecològica?

Usos de la pintura ecològica

El primer és que has de buscar una empresa com AlbertDecopaint que ofereixi aquest tipus de productes. Hi ha empreses especialitzades en la fabricació i distribució de pintura ecològica, per la qual cosa el millor és que investiguis una mica i trobis la que ofereixi el millor preu i qualitat.

Quan hagis contactat i triat una empresa, has d’assegurar-te que la pintura compleixi amb els estàndards ecològics i que tingui els certificats pertinents. A més, és important que triïs una pintura que s’adapti a allò que necessites, ja sigui per a interiors, exteriors, sostres, parets, etc.

En conclusió, la pintura ecològica és una excel·lent opció per a aquells que busquen reduir-ne l’impacte ambiental.

Aquestes pintures són més respectuoses amb el medi ambient, no contenen tòxics ni nocius i tenen més durabilitat. Aquestes pintures són una excel·lent opció per a aquells que volen reduir la seva petjada de carboni.

Chat
Hola! 👋🏻